Klik hier voor de webversie

VluchtelingenWerk praat met partners in Senegal


In het kader van het terugkeerproject Met Opgeheven Hoofd 2 organiseerde VluchtelingenWerk Nederland samen met collega's van Caritas België een meerdaagse conferentie in Senegal, Dakar. Daar spraken partnerorganisaties uit tien Afrikaanse landen over de terugkeer van asielzoekers naar het land van herkomst en de ondersteuning die onze partners bieden bij hun re-integratie.


Op de conferentie stond de dagelijkse praktijk van terugkeer naar het land van herkomst centraal en de politieke context in Europa rondom het thema terugkeer. De Afrikaanse partners deelden voorbeelden van re-integratie in het land van herkomst. Ook werden de mogelijkheden voor een betere toekomstoriëntatie, voorbereiding en het re-integratietraject zelf besproken. Terugkeerders krijgen soms te maken met sociale wrijvingen. Een belangrijke vraag was hoe te voorkomen dat deze wrijvingen leiden tot psychosociale problemen. Door middel van specifieke trainingen gaven re-integratiespecialisten hier antwoord op.


Cliënten nog beter ondersteunen
Het was een bijzonder productieve week met inhoudelijke discussies en aanbevelingen ter bevordering van de re-integratie. Daarnaast is de samenwerking met de Afrikaanse partners binnen het ERSO-netwerk versterkt. Alle deelnemers spraken de uitdrukkelijke wens uit om de banden binnen het ERSO-netwerk warm te houden zodat terugkeerders beter ondersteund worden tijdens hun nieuwe start in het land van herkomst.

 

De uitwisseling vond plaats binnen het kader van het ERSO-netwerk, waar VluchtelingenWerk deel van uitmaakt. Ook DT&V en Fedasil waren aanwezig.

Bijzondere verhaal van Malicoumba

Met name het verhaal van Malicoumba maakte veel indruk. Op zoek naar een beter leven, vlucht hij uit Senegal en vraagt asiel aan in België. Zijn verzoek wordt afgewezen. Daarna vertrekt hij naar Nederland, maar het leven in de illegaliteit valt hem zwaar. Uiteindelijk besluit hij terug te keren naar Senegal, waar hij nu een kippenboerderij runt. Maar dat is niet het enige dat hij opzet. Malicoumba vertelt: "Eenmaal terug in Senegal, werd ik actief voor ASER Belgique, een platform van teruggekeerden in Senegal. Wij zijn er voor gevluchte mensen die terugkeer overwegen, want dat is een moeilijke beslissing. Ik hoop dat het voor hen wat makkelijker wordt als ze kunnen praten met ons, Afrikanen die al zijn teruggekeerd. Als mensen onder slechte omstandigheden in Europa moeten leven, denk ik dat het beter is om terug te keren. Het is mogelijk om hier te werken, om hier te leven. Mijn boodschap voor deze mensen is: ‘Kom terug naar huis, dan bouwen we samen aan een nieuw Afrika!’ Het is moeilijk, maar met een beetje moed is alles mogelijk."

Nieuws

Bezoek aan Guinee
Martijn van Gogh – Consulent Landen van Herkomst van VluchtelingenWerk – op reisbezoek

 

Martijn: “Tijdens mijn reisbezoek aan Guinee bezocht ik teruggekeerde cliënten. Zo kreeg ik een goed beeld hoe het hen is vergaan na hun terugkeer. Daarnaast ontmoette ik collega’s van de partnerorganisatie in Guinee: 3AE. Door contact met hen te onderhouden, zorgen wij samen voor een goede terugkeerbegeleiding aan onze cliënten.”

 

De bezoeken aan twee terugkeerders waren heel bijzonder. Ze deelden met ons hun gevoelens over hun verblijf in Nederland, waar ze jarenlang overleefde in de illegaliteit. Terugkeerder Gonotey richtte in Guinee een stichting op die kinderen helpt om naar school te gaan. Hij wil hen laten zien dat ze in Guinee iets kunnen opbouwen en voorkomen dat ze meedoen aan illegale migratie. Lees hier Gonoteys verhaal >>

 

De collega’s van 3AE zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen die een bedrijf(je) willen opzetten. Zij hebben een groot hart voor de terugkeerders. Ze zijn professioneel en zakelijk, maar hebben óók oog voor de dilemma’s en emotionele druk waarmee terugkeerders kampen. Ze ondersteunen terugkeerders bij het vinden van huisvesting, het herstellen van de relatie met familieleden en het starten van een micro-onderneming. Ook geven zij hen één-op-één begeleiding.

 

Het is goed om te merken dat ook ministeries en ngo’s zich in Guinee inzetten om vertrek uit Guinee tegen te gaan. In een actieplan proberen twaalf ministeries banen, werkervaringsplekken en vakopleidingen te creëren waarvan zoveel mogelijk jongeren gebruik van kunnen maken. Ook is er een nationale campagne tegen de illegale migratie naar Europa. De boodschap van de overheid luidt: ‘Blijf in Guinee om het land samen op te bouwen. We hebben elkaar nodig.’”

 

Consulent Paul Dallinga bezoekt Caritas Libanon

Paul Dallinga, Consulent Landen van Herkomst van VluchtelingenWerk, bezocht het Migrants Center van Caritas Libanon in Beirut. Paul wisselde met de organisatie kennis en informatie uit. Paul: “Ik vond het goed om te horen dat Caritas Libanon ook voorlichting en training geeft aan overheden en grensbewaking. Zodat zij weten welke rechten migranten hebben.”


Caritas Libanon is één van onze ERSO-partners en biedt humanitaire hulp en sociale dienstverlening aan migranten en vluchtelingen in Libanon. Daarnaast zijn ze betrokken bij terugkeerondersteuning van gestrande en kwetsbare migranten uit Bangladesh, Nepal, de Filipijnen, Sri Lanka en Ethiopië. Ook geven zij trainingen aan overheidsinstanties en voeren zij bewustheidscampagnes in landen van herkomst.

Landelijke bijeenkomst DT&V en VluchtelingenWerk

Medewerkers van VluchtelingenWerk en DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek red.) willen elkaar beter kunnen vinden op het gebied van de zelfstandige terugkeer van cliënten die zelf de keuze maken terug te keren naar het land van herkomst. Daarom organiseerden zij gezamenlijk een landelijke bijeenkomst.

 

In kleine groepjes werden kennis en ervaring uitgewisseld tussen consulenten van Met Opgeheven Hoofd 2 van VluchtelingenWerk en de regievoerders van DT&V. Beide organisaties zijn van mening dat terugkeer maatwerk is en er dus op individueel niveau afspraken gemaakt moeten worden ten aanzien van de begeleiding. De complementaire rollen van beide organisaties in de zelfstandige terugkeer van cliënten, kwamen gedurende de dag duidelijk naar voren. Het is waardevol dat iedereen nu goed op de hoogte is van wat de ander te bieden heeft, zodat cliënten zo goed mogelijk ondersteund worden.

ERSO-partner Philippe Yaovi Ahouanye uit Benin is aanspreekpunt voor het terugkeerproject

Philippe Yaovi Ahouanye werkt voor partnerorganisatie Caritas Benin en is daar het aanspreekpunt voor teruggekeerde vluchtelingen uit Nederland. Hij weet dat veel uitgeprocedeerde asielzoekers worstelen met de keuze om terug te keren. “Vaak verkeert de familie in de veronderstelling dat iemand het helemaal gaat maken in Europa. De teleurstelling is dan groot als hun familielid berooid en zonder iets terugkeert.”

 
Lees hier Philippes verhaal >>

In het nieuws

 

Lef tonen is ook in Europa verantwoordelijkheid nemen

VluchtelingenWerk is blij om te zien dat migratie hoog op de prioriteitenlijst van de VVD staat voor de komende Europese verkiezingen. Europese leiders kunnen het al jaren niet eens worden over hoe we binnen Europa de verantwoordelijkheid voor vluchtelingen verdelen. Ook VluchtelingenWerk vindt dat het tijd is dat Europa lef toont en een flinke slag maakt met de vastzittende hervorming van het Europese asielbeleid. Ronduit zorgwekkend is echter dat het beschermen van vluchtelingen volgens de VVD slechts de verantwoordelijkheid is van landen buiten Europa.

Lees verder >>

Een terugkeerder aan het woord

Yaya Baldé (26) vluchtte als 17-jarige naar Nederland. In 2014 stond hij uitgeprocedeerd op straat. De beslissing om terug te keren naar Guinee was moeilijk. Toch is Yaya blij dat hij weer terug is. "Ondanks mijn problemen ben ik blij dat ik weer thuis ben. Ik heb weer contact met mijn moeder en mijn vrienden. Na het werk komen mijn vrienden soms langs om te kletsen of samen voetbal te kijken. Sommige mensen blijven liever als illegaal in Nederland. Maar je kunt hier leven, je bent hier toch geboren, dat moet je niet vergeten.”

 

Lees hier Yaya's verhaal >>

Wilt u liever geen berichten van VluchtelingenWerk Nederland ontvangen, klik dan hier om u af te melden.