Klik hier voor de webversie

Sterkere positie voor meereizende kinderen

 

Vaak blijven de asielmotieven van meereizende kinderen onderbelicht in de asielprocedure.Terwijl kinderen ook gevaar kunnen lopen in hun land van herkomst. Bijvoorbeeld om hun geloof of afkomst, maar ook om redenen die alleen voor kinderen gelden, zoals kindhuwelijken of besnijdenis. In het project Time4You vragen we aandacht voor het signaleren van deze risico’s. In het eerdere kindproject Eigen-Wijs is een methode ontwikkeld voor het signaleren van zelfstandige asielmotieven bij meereizende kinderen. Sinds dit najaar nemen we deze methode binnen Time4You in gebruik op alle centrale opvanglocaties. Zo kunnen we kinderen en hun ouders gerichte juridische begeleiding geven.

 

Hoe eerder in beeld, hoe beter

De procesopvanglocatie (pol) in Wageningen is één van de locaties waar deze signaleringen al worden uitgevoerd door VluchtelingenWerk. 'Op dit moment liften meereizende kinderen vaak mee op het asielverzoek van de ouders', vertelt Henneleen Koppe, teamleider van VluchtelingenWerk. 'We vinden het echter belangrijk dat alle asiel-relevante feiten bekend zijn, dus óók de asielmotieven van meereizende kinderen. Hoe eerder die in de procedure naar voren komen, hoe beter.'

Juridische begeleiding afstemmen

Om de vluchtredenen van kinderen in beeld te krijgen voeren medewerkers van VluchtelingenWerk gesprekken met ouders en jongeren. 'We vragen ze dan naar de problemen die de kinderen zelf hebben ondervonden in het land van herkomst en wat er zou gebeuren als zij terugkeren,' legt Henneleen uit. 'Naast het feit dat ouders en kinderen deze persoonlijke aandacht erg waarderen, leveren deze gesprekken vaak belangrijke informatie op', aldus Henneleen. 'Zo hebben we gezinnen waarvan de kinderen gevaar lopen geronseld te worden door jeugdbendes en een gezin met een transgender van 16 jaar oud.' Deze signalering helpt om een beter beeld te krijgen van de specifieke risico’s voor kinderen bij terugkeer. Henneleen: 'Zo weten we nu dat kinderen van Turkse Gülenisten vaak erg gediscrimineerd worden, niet meer naar school kunnen en kans lopen in een staatsinstelling terecht te komen als de ouders gedetineerd worden.' Als dit soort signalen naar boven komen, wordt de juridische begeleiding daarop afgestemd.

Signalen delen

´We adviseren gezinsleden deze asielmotieven aan de IND kenbaar te maken. Ook delen we de signalen voorafgaand aan de asielprocedure met de advocaat. Die kan daarop voortborduren en de informatie gebruiken in de procedure,' vertelt Henneleen. Op deze manier draagt VluchtelingenWerk bij aan een sterkere positie voor meereizende kinderen in de asielprocedure.

Persoonlijk verhaal

'Ik kan hier al mijn vragen stellen'

 

Sinds 3 maanden komt Holly Ken (16) naar de wekelijkse Time4You-bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden thema's besproken waar de kinderen in de opvang tegenaan lopen en die nieuw voor ze zijn. Dit doen onze vrijwilligers op een toegankelijke manier met veel ruimte voor het stellen van vragen. De vrijwilligers zijn getraind in het signaleren van problemen en kunnen de kinderen, indien nodig, doorverwijzen.

Onderwerpen kiezen

'Bij Time4You hebben we het over veel verschillende dingen, ook over lastige onderwerpen. Bijvoorbeeld dat sommige kinderen terug moeten naar het land waar ze vandaan komen. Ik mag hier allemaal vragen over stellen. We mogen ook zelf onderwerpen kiezen waarover we graag praten. Zo gaan we het binnenkort hebben over opleidingen en beroepen in Nederland, omdat ik vertelde dat ik dat heel interessant vind.'

 

Nieuwe dingen leren en samen zijn

Holly Ken komt hier graag om nieuwe dingen te leren en om samen te zijn. 'Er wordt hier over andere onderwerpen gesproken dan op school of thuis. Ik weet nog niet zo heel veel dingen over Nederland. Zo wist ik niet dat De Kindertelefoon bestond. Nu weet ik dat ik altijd met hen kan bellen als er iets is waar ik met niemand anders over wil praten. Zo’n nummer bestaat niet in Burundi, waar ik vandaan kom.'

Nieuws

Happy-kaartenactie

 

In november is VluchtelingenWerk gestart met de Happy-kaartenactie voor vluchtelingkinderen. Deze actie is onderdeel van de campagne ‘Geef om vluchtelingkinderen’, waarin we het hele jaar aandacht vragen voor de situatie van vluchtelingkinderen en ons werk.

 

Belangstellenden kunnen een gratis Happy-kaart aanvragen. Deze kunnen zij thuis schrijven en terugsturen naar VluchtelingenWerk. Wij zorgen ervoor dat de kaart terechtkomt bij een vluchtelingkind in een asielzoekerscentrum.

 

Hoe meer kaarten we ontvangen, hoe meer vluchtelingkinderen we blij kunnen maken. Door het ontvangen van het kaartje vol met leuke stickers, bieden we een broodnodig steuntje in de rug voor deze kinderen en laten we hen weten dat ze er niet alleen voor staan!

 

Vraag de Happy-stickerkaart hier aan. 

Kinderanimatie ‘Op de vlucht’

Asielzoekerskinderen krijgen van VluchtelingenWerk voorlichting over de asielprocedure. Eén van de onderdelen is een animatie voor kinderen van acht tot vijftien jaar. In deze animatie beantwoorden drie kinderfiguren op een speelse manier veelgestelde vragen over de asielprocedure. Bekijk hier de trailer van de animatie.

 

In dezelfde stijl zijn ook het stripboek ‘De diamanten van Mudada’ en een memory-spel ontwikkeld. Deze materialen ondersteunen het gesprek tussen kinderen en voorlichters. Het stripboek is voor (vrijwillge) medewerkers van VluchtelingenWerk hier te bestellen. 

Projectleider aan het woord

Petra de Klein: Een prachtig en noodzakelijk project

 

Petra de Klein is landelijk projectleider Time4You van VluchtelingenWerk Nederland. Ze vertelt over de unieke aspecten van het project, hoe de doelgroep 15-plussers bereikt wordt en over de samenwerking met andere organisaties. 'Ik ben blij dat ik een bijdrage mag leveren om kinderen in de centrale opvang weerbaar te maken en op te komen voor hun belangen. Time4You is écht een prachtig en noodzakelijk project.'

 

Lees hier Petra's verhaal verder >>

Reportage

Een kijkje op een Time4You-bijeenkomst

Samen de film ‘Terug naar je eige land’ bekijken  

 

In een van de gangen op het asielzoekerscentrum in Sneek drommen tieners bij elkaar voor een wekelijkse themabijeenkomst van Time4You. We lopen een dagje mee met vrijwilligers Gea, Danique en Lindon.

 

Lastige onderwerpen

'Doe je jas maar uit en pak alvast iets te drinken en wat lekkers', zegt Gea als de jongeren binnenkomen. Vandaag staat de film ‘Terug Naar Je Eige Land’ op het programma. Een lastig onderwerp dat gaat over kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn en toch niet vallen onder het Kinderpardon. Maar Time4you-vrijwilligers Gea, Danique en Lindon durven dat gesprek wel aan. Lindon: 'Ik ben begonnen bij TeamUp, een project van War Child. Daar ontdekte ik dat ik het ontzettend leuk vind om met tieners en jongeren te werken. Maar ik wilde ook inhoudelijk iets voor jongeren betekenen. Daarom heb ik mij ook opgegeven als vrijwilliger bij Time4You van VluchtelingenWerk. Bij lastige onderwerpen, zoals dit onderwerp over terugkeer, lassen we voldoende pauzes in voor vragen of extra uitleg. Zo’n onderwerp kan natuurlijk erg confronterend zijn voor jongeren.'

 

Goede voorbereiding

Gea, Danique en Lindon vullen elkaar als team goed aan. 'Voorafgaand aan de bijeenkomst komen we altijd bij elkaar om de bijeenkomst voor te bereiden. Daarnaast bespreken we, samen met onze teamleider Djoeke, regelmatig de ideeën voor de aankomende weken zodat we ruim de tijd hebben om alles goed met elkaar door te nemen', vertelt Danique.

 

Vaste prik

Als de film is afgelopen en de laatste vragen zijn beantwoord, zwaaien de vrijwilligers de jongeren uit. Lindon: 'De meeste jongeren komen elke week. Vaste prik. De thema’s sluiten aan bij hun belevingswereld en wat er speelt in Nederland. Vaak komen er onderwerpen aan bod waar ze normaal niet snel over praten.'

Informeren en signaleren

In het leslokaal is het na afloop van de bijeenkomst weer stil geworden. Gea, Danique en Lindon evalueren de bijeenkomst, zodat ze opvallende zaken kunnen doorgeven aan teamleider Djoeke. Lindon vertelt: 'Het doel van Time4You is om de kinderen en jongeren te informeren over belangrijke zaken, maar het is net zo belangrijk om eventuele problemen of spanningen te signaleren waar deze tieners hulp bij nodig hebben. Voor die hulp schakelen wij zo nodig professionele specialisten in.'

 

Met een voldaan gevoel sluiten de vrijwilligers het lokaal. Er lag vandaag een moeilijk onderwerp op tafel, maar de jongeren hebben hun vragen kunnen stellen en dat voelt goed. Gea: 'We merken dat het voor de jongeren ontzettend belangrijk is om gezien en gehoord te worden. Dat is precies de reden waarom Time4You zo belangrijk is.'

Word jij ook Time4You-vrijwilliger?

 

In 2019 is Time4You op alle asielzoekerscentra en gezinslocaties actief. Om de kinderen goed te kunnen helpen, zijn wij op zoek naar vrijwilligers die - met name - een pedagogische achtergrond hebben. Wil jij iets voor vluchtelingkinderen betekenen en Time4You-vrijwilliger worden? Kijk hier voor de contactgegevens in jouw regio onder het kopje “Meer weten of meedoen?”

 

 

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die de belangen behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, óók van vluchtelingkinderen. In deze nieuwsbrief staat informatie over onze activiteiten voor kinderen en specifiek over het kindproject Time4You. Deze nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar. Kijk hier als je meer wilt weten over project Time4You.

 

 

 

 

Wilt u liever geen berichten van VluchtelingenWerk Nederland ontvangen, klik dan hier om u af te melden.